ΑΓΗ ΚΑΣΟΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Νέα τμήματα αρχαρίων, μαθήματα σκοποβολής για ενήλικες και παιδιά

Aghi Kassoumi , a Multiple World Cup Champion and record-woman, along with former champions and people who love shooting, established “Aghi Kassoumi Hellenic Sport Shooting Club– AGI’S” aiming to transfer their knowledge, long experience and love for this fascinating sport.

Whoever of you would like to get acquainted with the amazing and unique world of shooting, learn shooting from the champions, have fun with friends, initiate into an alternative sport and way of thinking, become yourself an athlete or even a champion in shooting, the distance that is keeping you apart is just a decision or a… bang!